וואס איז שבת'דיג

שבת'דיג איז אן ארומנעמענדיגער עקספיריענס וועלכע וועט טראנספארמירן די וועג וויאזוי איר שפירט און נעמט אויף דעם שבת. אייער היים, אייערע קינדער, אייער פערספעקטיוו וועט זיך דראמאטיש טוישן און באקומען א נייע בליק אויף שבת קודש מיט די צוויי שעה'יגע מוזיקאלישע איבערלעבעניש. 20 זינגערס, 300 מוזיקאנטן, 12 קאמפאזערס, און טויזענטע שעות האבן פראדוצירט אן אויסטערלישע מייסטערווערק וואס איר וועט קענען אויסהערן איבער און איבער, אן אויפהער.

לייען מער

15

לידער

176

שפילער

10

מלחינים

13

סטודיוס

125

מינוט

וואס איז אינעם שבת'דיג באקס

הויכע קוואליטעט עיר-פאונס מיט טשארדזשער און AUX
הערליכע זמירות מיט אנווייזונגען אין אידיש
פרעכטיגע פעקעדזשינג – געאייגנט פאר א מתנה
קאסטום MP3 פלעיער - אנטהאלט די פולע 'שבת'דיג' מוזיקאלישע פראיעקט
גלאזערנע קי-טשעין
לאמינירטע מוזיק ביכל מיט 10 אויגפארכאפנדע אילוסטראציעס
וואס זאגן די פראדוצירער
לאמיר רעדן שבת'דיג