וואס איז שבת'דיג?

שבת'דיג איז אן ארומנעמענדיגער עקספיריענס וועלכע וועט טראנספארמירן די וועג וויאזוי איר שפירט און נעמט אויף דעם שבת. אייער היים, אייערע קינדער, אייער פערספעקטיוו וועט זיך דראמאטיש טוישן און באקומען א נייע בליק אויף שבת קודש מיט די צוויי שעה'יגע מוזיקאלישע איבערלעבעניש. 20 זינגערס, 176 מוזיקאנטן, 12 קאמפאזערס, און טויזענטע שעות, האבן פראדוצירט אן אויסטערלישע מייסטערווערק וואס איר וועט קענען אויסהערן איבער און איבער, אן אויפהער.

15

לידער

176

שפילער

10

מלחינים

13

סטודיוס

125

מינוט

די שבת'דיג באקס

הויכע קוואליטעט עיר-פאונס מיט טשארדזשער און AUX
הערליכע זמירות מיט אנווייזונגען אין אידיש
פרעכטיגע פעקעדזשינג – געאייגנט פאר א מתנה
קאסטום MP3 פלעיער - אנטהאלט די פולע 'שבת'דיג' מוזיקאלישע פראיעקט
גלאזערנע קי-טשעין
לאמינירטע מוזיק ביכל מיט 10 אויגפארכאפנדע אילוסטראציעס

שבת׳דיג אין די געשעפטן

 • WILLIAMSBURG

  Sunrise Photo, Meoros, Talpios,
  Hatzlacha Seforim, Lee Avenue Photo,
  Midtown Camera, Oitzer

 • BORO PARK

  Judaica Corner, New Eichlers,
  Shloimy's Judaica, Scharf Judaica,
  Z. Berman, Mivchar Hasefer, Nigun Music,
  Mostly Music, Kodesh

 • FLATBUSH

  Eichlers, Torah Treasures,
  Z. Berman, Judaica Place

 • MONROE

  Nesher, Doron, KY Seforim Store,
  Keren Shmiel Yeshaya, Refresh,
  All In One, Landaus

 • MONSEY

  Merkaz, Beis Hasforim,
  Lishkas Hasofer

 • NEW SQUARE

  Menorah, Kol Tuv,
  Electronics store

 • CROWN HEIGHTS

  Hamafitz, Judaica World

 • LAKEWOOD

  Z. Berman West Gate, Z. Berman,
  Lakewood Judaica, Judaica Plaza,
  Torah Treasures

 • CANADA

  Miriam Gift & Judaica,
  Excellent Photo, Kahana,
  Beis Medrash Belz

זעהט מער איבער שבת׳דיג

0:00
/
0:00
די שבת׳דיג הרגשים
לאמיר רעדן שבת'דיג